fortunately123

15 tekstów – auto­rem jest for­tu­nate­ly123.

ka­suje pa­mieć, tak często jak sie da. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 sierpnia 2010, 13:57

życie to iluz­ja, pa­mietaj iluzja 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 lipca 2010, 12:16

w naszym wieku miłośc po­lega na go­nieniu , a nie złapa­niu . 

myśl
zebrała 29 fiszek • 13 maja 2010, 20:14

czy możesz powtórzyć swoją de­finicję miłości? zgu­biłam się po­między 'sex' i 'zdrada' 

myśl
zebrała 44 fiszki • 21 kwietnia 2010, 21:05

Dlacze­go zaw­sze mu­si być tak, że za kimś tęsknisz? 

myśl
zebrała 50 fiszek • 18 kwietnia 2010, 12:05

Jak człowiek dla dru­giego jest ważny mi­mo że za­wiodł zaufa­nie to o wszys­tkim sie za­pomi­na i liczy sie tu i teraz. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 kwietnia 2010, 16:09

tes­knie zbyt moc­no wiec jes­li sie pod­dam i przes­ta­ne wal­czyc to bedzie to cze­go prag­nełam bo za­pom­ne . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 lutego 2010, 17:31

a gdy myślisz `szczęście` myślisz o mnie ? 

myśl
zebrała 40 fiszek • 4 lutego 2010, 20:09

przyg­ne­bienie nie poz­wa­la sie smiac na­wet z naj­bar­dziej smie­sznych rzeczy . 

myśl
zebrała 26 fiszek • 21 stycznia 2010, 17:20

a dziś? uśmie­cham się tyl­ko emotikonami. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 15 stycznia 2010, 10:45
fortunately123

moj ulubieniec

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fortunately123

Użytkownicy
E F G
Kalendarz
Aktywność